Hur vet jag att elektrikern är certifierad?

När man får problem med elektriciteten hemma så är det få som klarar att av att lösa detta själv eftersom att det är en farlig sak att ge sig på om man inte vet vad man gör och utöver detta så är det olagligt att göra dessa arbeten utan behörighet. Det bästa är att anlita en elektriker så att man vet att arbetet blir ordentligt gjort.

Anlita en elektriker

Att anlita en elektriker är det bästa alternativet när man får problem med elektriciteten hemma. Det är viktigt att anlita en certifierad eller auktoriserad elektriker då det finns många som utger sig för att vara elektriker men som tyvärr inte har en godkänd utbildning. Hur vet jag att elektrikern är certifierad?

Att anlita en certifierad elektriker

En certifierad elektriker innebär att elektrikern är med i Elektrikerförbundet och har genomfört en lärlingstid som brukar vara runt ett år. Det finns många elektriker som är auktoriserad även om de inte är certifierad. Det räcker att elinstallatören är auktoriserad för att han eller hon ska vara godkänd. För att bli en auktoriserad elinstallatör måste de ansöka om det hos Elsäkerthetsverket. Men hur vet jag att elektrikern är certifierad?

En elinstallatör som är auktoriserad finns alltid registrerad hos Elsäkerhetsverket. För att få en auktorisering ställs ett krav både på utbildning och praktisk erfarenhet. Sedan beror det på vilken typ av auktorisering elinstallatören har för att ha rätt till att utföra olika typer av elinstallationsarbeten. När en auktoriserad elinstallatör arbetar måste installatören följa de regler som gäller för elinstallationsföretags egenkontrollprogram då det är detta program som styr vilka typer av arbeten personen får göra. En person som har en elinstallationsauktorisering får även utföra elinstallationsarbeten privat.

Olika typer av auktoriseringar

När du anlitar en elektiker är det viktigt att installatören har rätt typ av auktorisering för det arbete som ska utföras. Hur vet jag att elektrikern är certifierad? Eller auktoriserad? Det kan du få reda på hos Elsäkerthetsverket, där finns alla auktoriserade elinstallatörer registrerade och du kan få reda på vilken typ av auktorisering installatören har. När du har fått reda på om personen du tänker anlita är auktoriserad så är det bara att börja!

Hur vet jag att elektrikern är certifierad?