Pris på elektriker i Göteborg

Att behöva ta in en elektriker är rätt vanligt, eftersom de flesta el-arbeten måste göras av en behörig elektriker. Det kan innebära livsfara att som lekman göra sådan man inte är auktoriserad för. Det finns ett stort utbud av elektrikerfirmor att välja mellan i Göteborg, och priserna kan variera. Så vad kostar det att anlita en elektriker i Göteborg?

Vad är ett bra pris på elektriker i Göteborg?

Arbetets omfattning och svårighetsgrad

Vad du kan få för pris på elektriker i Göteborg avgörs av en rad olika faktorer. Det är viktigt att man kontaktar flera elfirmor och jämför deras priser och även ser på vad de fått för omdömen. Det är bra att be dem om skriftliga offerter, och att berätta att man har kontaktat olika firmor för offert. På det sättet kanske de är villiga att ge en liten rabatt för att få jobbet.

Det är normalt med ett timpris på ca 500-650 kronor i timmen, men prisbilden påverkas av arbetets omfattning, svårighet och statusen på det elsystem som redan finns. Enklare installationer eller reparationer behöver inte ta så lång tid, medan andra arbeten kan dra iväg tidsmässigt. Det är t ex lättare att installera i ett nybyggt hus än att gå in och arbeta i ett gammalt elsystem.

Vilka kostnader blir det?

Dels blir det en kostnad för arbetet, och så tillkommer materialkostnaden. Det är viktigt att man får tydligt specificerat i offerten om det ska vara timpris eller fast pris, och om det i så fall är löpande timmar eller om ni ska sätta ett tak. Glöm inte att det finns ett rot-avdrag som man kan utnyttja för att minska arbetskostnaden. Ingår materialkostnader? Det kan då vara bra att vara tydlig med vilken typ av material som ingår. Ofta blir timpriset högre om materialkostnader inte ingår.

Säkerhet och kvalitet

Det är viktigt ur säkerhets- och försäkringssynpunkt att anlita en behörig elektriker, och inte ge sig på att göra elarbeten själv. Man kan enkelt kontrollera elfirmans behörighetsnummer hos Elsäkerhetsverket. Genom att tydligt specificera vilket arbete som ska göras, vilka material som ska användas och genom att jämföra olika offerter så undviker man överraskningar och bör ganska enkelt kunna hitta rätt elektriker Göteborg för för uppdraget. Och för ett bra pris.