Vad får man själv göra för renoveringar med elektronik i sin villa?

Du som villaägare har ansvaret för att all el är korrekt installerad i din fastighet och att alla apparater som går på ström är hela och används på sättet som de är avsedda för. Om det uppstår något fel med elen i din villa eller om du göra någon förändring, vad gäller då? Vad får man själv göra för renoveringar med elektronik i sin villa?

Det här får du göra själv

Det du får göra själv är enklare arbeten. Om proppen skulle gå hemma får du byta ut den. Däremot ska du aldrig försöka laga en propp. Går proppen igen efter att du har bytt ut den behöver du kontakta en elektriker för felsökning. Glödlampor är så klart fritt fram att byta ut själv. Har du en trasig sladd hemma, antingen en skarvsladd eller en sladd till en apparat? I så fall får du inte laga sladden men du får kapa av den trasiga delen. Tänk på att alla nya delar måste vara samma slags material som de gamla delarna.

Vad får man själv göra för renoveringar med elektronik i sin villa?

Säkerheten i första hand

För de flesta arbeten som ska göras i din villa behöver du anlita en auktoriserad elinstallatör. Det kan tyckas som en enkel sak att själv installera golvvärme eller byta ett ojordat vägguttag men faktum är att detta är arbeten du inte får göra själv. Vid felaktiga installationer finns det risk för brand och skador. Genom att anlita en elektriker kan du vara trygg i att elen i din villa lever upp till alla krav och att ni bor säkert.